รอบที่ 2 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ระบบโควตาภาคเหนือ) (ปิดรับสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 21.00 น.)

Categories: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 2

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 ระบบโควตาภาคเหนือ

  • จำนวนรับ: 18 คน
  • กำหนดการรับสมัคร: วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2565

รายละเอียดประกาศรับสมัคร (อัปเดตประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2565)คลิกที่นี่ 

เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ (ระบบรับสมัครจะเปิดอัตโนมัติในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 00.01 น.)

ตรวจสอบสถานะการสมัคร 
ตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ หลังจากชำระเงินไปแล้ว 5 วันทำการ


หมายเหตุ:
1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยจัดส่งเอกสารประกอบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
3. หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ คุณรุ่งอรุณ โทร 0 5391 6103

| Created by Boontarika Chaiwinyos | อ่านข่าวทั้งหมด 10959 ครั้ง