ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัคร

ผู้ช่วยพยาบาล

ติดตามประกาศรับสมัครในช่วงเดือน มกราคม 2566

รายละเอียดการรับสมัครจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเร็ว ๆ นี้

ผู้ช่วยทันตแพทย์

ติดตามประกาศรับสมัครในช่วงเดือน มีนาคม 2566

รายละเอียดการรับสมัครจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเร็ว ๆ นี้