กำหนดการรับสมัคร
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร


ผู้ช่วยพยาบาล

ผู้ช่วยทันตแพทย์

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ปีการศึกษา 2565

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ
1กำหนดการรับสมัครวันที่ 25 เมษายน - 17 มิถุนายน 2565 
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบวันที่ 24 มิถุนายน 2565
3สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์วันที่ 29 มิถุนายน 2565
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวันที่ 6 กรกฎาคม 2565
5บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่วันที่ 8-22 กรกฎาคม 2565
6ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาวันที่ 8-22 กรกฎาคม 2565
7ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เดือนกรกฎาคม 2565                         
8เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565วันที่ 1 สิงหาคม 2565

*** กำหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลง รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ***

Go Back