ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์: 053 916103, 053 916104, 053 916105, 053 916106
อีเมล: admission@remove-thismfu.ac.th 

Facebook: Admission@MFU