กำหนดการรับสมัคร
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก


เชียงราย


กรุงเทพ

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2562 สถานที่เรียน: กรุงเทพ

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครออนไลน์ และจัดส่งเอกสารการสมัครวันที่ 15 มกราคม - วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกกำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
3สอบคัดเลือกกำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
5ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง