กำหนดการรับสมัคร
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก


เชียงราย

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2562 สถานที่เรียน: เชียงราย

ลำดับ การดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี
1 รับสมัครออนไลน์ และจัดส่งเอกสารการสมัครวันที่ 15 มกราคม - วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก กำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
3 สอบคัดเลือก กำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก กำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
5 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

กรุงเทพ

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2562 สถานที่เรียน: กรุงเทพ

ลำดับ การดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี
1 รับสมัครออนไลน์ และจัดส่งเอกสารการสมัคร วันที่ 15 มกราคม - วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก กำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
3 สอบคัดเลือก กำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก กำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
5 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง