การรับสมัคร
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS 62)


รอบที่ 1

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Portfolio

รอบที่ 2

รอบที่ 3

รอบที่ 4

รอบที่ 5

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ