การรับสมัคร
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS 63)


รอบที่ 2

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตาภาคเหนือ

รอบที่ 3

รอบที่ 4

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 4 Admission

รอบที่ 5

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

No news available.

รอบที่ 1

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 Portfolio