ข่าวประชาสัมพันธ์

TCAS62

รอบที่ 1

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Portfolio

รายละเอียดการรับสมัครจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเร็ว ๆ นี้

รอบที่ 2

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 โควตาภาคเหนือ

รายละเอียดการรับสมัครจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเร็ว ๆ นี้

รอบที่ 3

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

รายละเอียดการรับสมัครจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเร็ว ๆ นี้

รอบที่ 4

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 Admission

รายละเอียดการรับสมัครจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเร็ว ๆ นี้

รอบที่ 5

สำหรับครูแนะแนว