ข่าวประชาสัมพันธ์

TCAS62

รอบที่ 1

รอบที่ 2

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 โควตาภาคเหนือ

รอบที่ 3

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

รอบที่ 4

รอบที่ 5

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

รายละเอียดการรับสมัครจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเร็ว ๆ นี้

สำหรับครูแนะแนว