กำหนดการ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท


เชียงราย

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 สถานที่เรียน เชียงราย

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ

1

รับสมัครทางออนไลน์

วันที่ 29 กันยายน - 8 ธันวาคม 2565

2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกกำหนดการตามรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
3สอบคัดเลือกกำหนดการตามรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 22 ธันวาคม 2565

5

บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ แนบไฟล์เอกสารการขึ้นทะเบียน
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

มกราคม 2566
(รายละเอียดกำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

6เปิดเรียนวันที่ 14 ม.ค.66: จัดการเรียนการสอน เสาร์-อาทิตย์
วันที่ 16 ม.ค. 66: จัดการเรียนการสอน จันทร์-ศุกร์


กรุงเทพ


Go Back