กำหนดการ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท


เชียงราย

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 สถานที่เรียน เชียงราย

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ

1

รับสมัครทางออนไลน์ 

รอบที่ 1: วันที่ 20 มกราคม - 21 เมษายน 2565
รอบที่ 2: วันที่ 13 พฤษภาคม - 8 กรกฎาคม 2565

2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกกำหนดการตามรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
3สอบคัดเลือกกำหนดการตามรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกำหนดการตามรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

5

บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ แนบไฟล์เอกสารการขึ้นทะเบียน
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

วันที่ 1 - 9 สิงหาคม 2565 
แจ้งรายละเอียดทาง https://info.mfu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม เป็นต้นไป

6เปิดเรียนวันที่ 13 ส.ค.65: จัดการเรียนการสอน เสาร์-อาทิตย์
วันที่ 15 ส.ค. 65: จัดการเรียนการสอน จันทร์-ศุกร์


กรุงเทพ

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 สถานที่เรียน กรุงเทพ

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ

1

รับสมัครทางออนไลน์ 

รอบที่ 1 วันที่ 20 มกราคม - 21 เมษายน 2565
รอบที่ 2 วันที่ 13 พฤษภาคม - 18 กรกฎาคม 2565
(รอบที่ 2 รับสมัครเฉพาะระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)                   

2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกกำหนดการตามรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
3สอบคัดเลือกกำหนดการตามรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกำหนดการตามรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

5

บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ แนบไฟล์เอกสารการขึ้นทะเบียน
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

วันที่ 1 - 9 สิงหาคม 2565 
แจ้งรายละเอียดทาง https://info.mfu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม เป็นต้นไป

6เปิดเรียนวันที่ 13 ส.ค.65: จัดการเรียนการสอน เสาร์-อาทิตย์
วันที่ 15 ส.ค. 65: จัดการเรียนการสอน จันทร์-ศุกร์


Go Back