กำหนดการ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท


เชียงราย

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 สถานที่เรียน: เชียงราย

ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัครออนไลน์ และจัดส่งเอกสารการสมัครวันที่ 1 ตุลาคม - วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกกำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
3สอบคัดเลือกกำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
5ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันที่ 24 มกราคม 2563กรุงเทพ