กำหนดการ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท


เชียงราย

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 สถานที่เรียน: เชียงราย

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ
1รับสมัครทางออนไลน์ และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์

รอบที่ 1: วันที่ 14 ม.ค. - 22 เม.ย. 64
รอบที่ 2: วันที่ 20 พ.ค. - 24 มิ.ย. 64
ยกเว้นสาขาวิชา บริหารธุรกิจ

2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกกำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
3สอบคัดเลือกกำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1: วันที่ 13 พ.ค. 64
รอบที่ 2: วันที่ 8 ก.ค. 64

5

บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ แนบไฟล์เอกสารการขึ้นทะเบียน
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564

6เปิดเรียนวันที่ 14 ส.ค.64: จัดการเรียนการสอน เสาร์-อาทิตย์
วันที่ 16 ส.ค. 64: จัดการเรียนการสอน จันทร์-ศุกร์กรุงเทพ

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 สถานที่เรียน: กรุงเทพฯ

ลำดับการดำเนินงานกำหนดการ

1

รับสมัครทางออนไลน์ และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
 

วันที่ 14 ม.ค. - 22 เม.ย. 64

2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกกำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
3สอบคัดเลือกกำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
 

5

บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ แนบไฟล์เอกสารการขึ้นทะเบียน
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564

6เปิดเรียนวันที่ 14 ส.ค.64: จัดการเรียนการสอน เสาร์-อาทิตย์
วันที่ 16 ส.ค. 64: จัดการเรียนการสอน จันทร์-ศุกร์