แนะแนวการศึกษา : โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา

หมวดหมู่ข่าว: ad-กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร

 

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ฝ่ายประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษา ได้บรรยายพิเศษ เรื่องการแนะแนวการศึกษา #TCAS66

แนะนำหลักสูตร พร้อมทั้งและขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้แก่น้องๆ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จังหวัดน่าน

จำนวน 65 คน

ณ ห้องประดู่แดง อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4)

 

ภาพกิจกรรม : https://drive.google.com/drive/folders/1c542oZMRerqnMQbqtMRhx0qsxJXzdjE1?usp=sharing

 |   |  551 ครั้ง