แนะแนวการศึกษา #TCAS66 : โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

หมวดหมู่ข่าว: ad-กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร

 

 

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ฝ่ายประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษา ได้บรรยายพิเศษ เรื่องการแนะแนวการศึกษา #TCAS66
แนะนำหลักสูตร พร้อมทั้งและขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้แก่น้องๆ โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ณ ห้องประดู่แดง อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4)

 

ภาพกิจกรรม : https://www.facebook.com/Admissionmfu/posts/pfbid02MCvLUWLytGLPnxphE1bjV2qotKs2mUCxFdfyNTiEvMsVi43s798yy6HWkwc4B1Bml

 |   |  15 ครั้ง