แนะแนวการศึกษา #TCAS66 : โรงเรียน ศรีสุวิช

หมวดหมู่ข่าว: ad-กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษา ได้บรรยายพิเศษ เรื่องการแนะแนวการศึกษา #TCAS66
แนะนำหลักสูตร พร้อมทั้งและขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้แก่น้องๆ โรงเรียนศรีสุวิช จำนวน 46 คน
ณ ห้องประดู่แดง อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4)

 

ภาพกิจกรรม : https://drive.google.com/drive/folders/1oj9n5v4gJpg9eGOQGct73Q_VikucHk9v?usp=sharing

 |   |  41 ครั้ง